Çalışanların personel ve özlük işlerine ait her türlü operasyonel işlemin yürütülmesi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sosyal sigortalar yasaları çerçevesinde her türlü yasal raporlamanın bildirge vb. hazırlanması işleri özetle;

Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi.
Bordro hazırlama, ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması. Personele ait ücret bordrolarının kapalı zarflarla sahiplerine iletilmesi.
Ücret ödemelerinin, insan kaynakları departmanının onayından sonra çalışanların hesaplarının bulunduğu bankanın formatında ilgili bankaya sistem üzerinden disket formatında veya veri transferi yolu ile iletilmesi veya havalelerin internet üzerinden yapılması.
İşle giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi. İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması. İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
SSK, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İŞKUR ve tüm Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
Personelin iste¤i halinde, vizite kâğıdı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi, her türlü SSK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılması.
İzin takibi, performans primleri, satış primlerinin takibi ve izin defterlerinin tutulması.
Tüm insan Kaynağı ile ilgili bilgilerin database’in oluşturulması, şirketin veya insan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi.
İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
• İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.

Bordrolama Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek için Tezel Grup ile temas kurabilirsiniz!

 
© Copyright 2009-2010
产后丰胸精油哪种好,首先妈妈们要注意丰胸产品,在产后的时候妈妈们月经第一次来的时候应该是妈妈们丰胸的最佳时期丰胸酒酿蛋,主要要是是因为在这几天的时候妈妈的乳房是分泌最多的时候丰胸方法,同时也是乳房脂肪变多变大的最好的时候,所以在这段时间可以多用些,可以试试一天使用两次左右,但也要注意产品质量呢丰胸食物